Промяна на адрес на фирма

Вписване за промяна на седалище или адресна регистрация на фирма или дружество

Поради динамично променящите се условия в бизнес сектора много търговци, фирми и търговски дружества в наши дни може да се наложи да сменят своя адрес. След като сте се регистрирали като ЕТ, ООД или ЕООД и смените местоположението си, следва да отразите промяната на седалището на управление и в Търговския регистър.

Смяна на адресна регистрация на фирма (ЕТ, ЕООД, ООД и т.н)

Процедурата по вписване на промененото обстоятелство става по реда на Търговския закон, за да стане публично достояние. Вписването в Търговския регистър на тази инфомация е свободно, като може да се регистрира всяка промяна свързана с ръководството или седалището на фирмата.

При промяна на обстоятелства, отнасящи се до смяна на адреса и седалището на управлението на дружеството следва да се извърши регистрация в Агенцията по вписванията в срок от една седмица. Изключение са случаите, към които се прилагат други разпоредби за подобна ситуация.

Ако имате въпроси, нашият консултантски екип ще ви информира и ще ви съдейства в разясняване на детайлите. Ние ценим вашето време и винаги упражняваме индивидуаен подход към всеки един случай.