Регистрация на акционерно дружество (АД)

Интересувате ли се от учредяване на акционерно дружество (АД)?
Ние можем да ви предложим професионални консултации и пълно съдействие за откриване на АД при най-изгодна цена!

Най-популярната форма на капиталово дружество е акционерното дружество или АД.

 

То се отличава със следните основни компоненти и дейността му се регламентира от Търговския закон:

– За създаване на акционерно дружество се изисква изготвяне на писмен устав;

– Капиталът му се разпределя с акции;

– Членовете на АД придобиват акции срещу внесени парични вноски;

– Съакционерите не са длъжни да изпълняват и ръководни функции;

 

Според нормативната уредба, АД представлява вид корпоративна структура, което представлява юридическо лице. Ето защо пред кредиторите то отогаря с имуществото си. За да се регистрира в Търговския регистър и за да получи статут на АД, дружеството трябва да има име, адрес и седалище.

 

Акционерното дружество може да бъде организация с едър капитал, а акционерите в него могат да бъдат български или чужди физически и юридически лица. Те не е необходимо да имат отношение помежду си – връзката между тях е фокусирана единствено към дейността на акционерното дружество. В такова търговско дружество могат да бъдат включени както държавата, така и общините. По правило акционерното дружество е търговско сдружение и реализира търговски оборот.

 

Според разпоредбите при учредяването си всяко АД трябва да притежава минимален капитал, който да може да компенсира отпадането на личната отговорност на членовете. В тази връзка, акционерното дружество носи отговорност за задълженията си с имуществото. Неговата стойност не може да бъде по-ниска от дружествения капитал.

 

Съдружниците на капиталовото дружество като членове с инвестирани средства имат право на дял от печалбата, ликвидационен дял и правото на глас в ОС. Членовете нямат отношения към задълженията на дружеството и не са отговорни за тях, но дължат плащане на записаната вноска.

 

Сред основните предимства на формата на управление на капиталовото дружество се отнася до структурата му. При нея членовете инвестират, не участват в самата дейност на АД, но взимат участие в разпределянето на средствата от печалбата.

 

Успешно функциониращите акционерни дружества набират солиден капитал именно поради разширената форма на инвестиция и опцията за прехвърляне на акциите.

 

При нас, можете да се консултирате за законовите детайли, които засягат дейността на акционерното дружство, начинът на учредяване и процедурата по регистрация при най-изгодна цена.