Регистрация на ЕТ

Регистриране на ЕТ – едноличен търговец

Колко струва регистрацията на ЕТ (едноличен търговец)?
Вижте нашите цени за откриване на фирми и се възползвайте от безплатна консултация.

Регистрацията на едно физическо лице като едноличен търговец е една от най-масовите форми и най-предпочитаната конфигурация, спрямо законовите разпоредби, касаещи бизнеса в наши дни. Учредяването на тази форма отнема най-малко време и средства, ето защо най-много хора я избират. Разбира се, следва да се обмисли и варианта за регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност в зависимост от индивидуалния случай, както и в зависмост от предимствата и недостатъцните на двете правни форми.

 

Веднага след като станете собственик на ЕТ може да реализирате търговските си намерения за развитие на собствен бизнес. Функционирането и правото да упражнява различни видове бизнес са описани конкретно в Търговския закон.

 

Първият етап по създаването на ЕТ е вписването в Търговския регистър. В тази документация следа да се упомене цялата информация, описваща търговеца и неговата фирмена дейност. След учредяването всички тези данни стават публично достояние в информационна база данни на Търговския регистър. Тази видимост на информацията се налага с цел юридическата сигурност на трети страни, които имат възможност да проверят законосъобразността на предлаганите от вас услуги и продукти. Третите страни представляват съответните държавни органи на РБ, които упражняват мониторинг и контрол върху търговския оборот и следят спазването на законовите разпоредби.

ЕТ (едноличният търговец) превръща физическото лице в нов правен субект, който вече придобива съвсем нови права и задължения.

Според нормативната уредба едноличен търговец може да учреди всеки пълнолетен гражданин без ограничение от пола, който е дееспособен и не е поставен под запрещение.

В някои случаи молбата да се учреди ЕТ може да бъде отказана, макар че физическото лице да отговаря на основните изисквания. Отказът може да бъде продикуван от съмнителни фактори, отнасящи се до идентифицирана несъстоятелност на вече регистрирана фирма, при непогасени кредити, при осъждане за фалит или ако се окаже, че вече е регистрирало ЕТ фирма на негово име.

 

За да се разреши регистрацията на ЕТ, физическото лице следва да е регистрирано с точен адрес. Няма изискване да бъде български гражданин – може да бъде и чужденец, но трябва да бъде вписан в регистрите, както изисква закона. Важното е да има точен адрес, който доказва, че чужденецът има удостоверение за пребивавене в страната.

Процедурата по регистрацията изисква входяване на заявление за вписване в Агенцията по вписванията в едноседмичен срок.

 

Всяко физическо лице, което иска да извършва търговска дейност като едноличен търговец ще получи консултация, съвети и правна помощ при най-изгодни цени за предлаганите услуги.

Ние можем да ви помогнем в регистрацията бързо, лесно и на отлична цена, в която са включени таксите, хонорарите и разноските, свързани с този процес.