Регистрация на кооперация

Ние предлагаме регистриране на кооперации – бързо и лесно на най-изгодни цени!

Кооперацията е една от разпространените форми на организиране на обща дейснот между съмишленици. За да се създаде такъв вид ефективна и стабилна форма се следват разпоредбите на Закона за кооперациите, в който се описва дефиницията й, според което тя е правоорганизация между физически лица, които чрез взаимодействие помежду си упражняват съвместно търговска дейност. Капиталът и броят на единомишлениците може да се променя.

 

Според нормативната уредба, кооперацията рализира търговски дела, както и културни и социални събития, към които има интерес, но формата на съдружие между членовете представлява юридическо лице.

 

Съществуват и кооперации, чиято дейност налага по-строги правила. Законът предвижда за тях строги изисквания и условия, които членовете са длъжни да спазват. Това може да са например кооперации с влогово-кредитна дейност, застрахователни дейност и други.

 

В наши дни кооперации могат да обслужват различни сфери на обществото и бизнеса. За да се организира кооперация следва хората, които я създават да вземат решение за учредяването и на ОС. Те следва да изготвят устав и да я регистрират. Нормативната уредба не позволява на юридически лица да участват в кооперация. Физическите лица трябва да посочат в устава име, седалище и адрес, да опишат конкретно дейностите, изискванията, правата и дадълженията.

 

Нашите консултанти са на Ваше разположение и могат да ви разяснят всички детайли, свързани с тази услуга на приемлива цена.