Регистрация на ООД или ЕООД

Регистрация на ООД или ЕООД на цени без конкуренция от екип от професионалисти и оторизиран адвокат извършващ вписването.

Регистрация на фирма ООД / ЕООД – цена
При нас можете да получите бърза и експресна услуга за откриване на фирма ЕООД или ООД.

Законовите разпоредби в България, свързани с регистрацията и дейността на Дружество с ограничена отговорност (ООД) и Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) произхождат от Търговския закон. Двете форми на търговско дружество имат сходна същност. Различават се основно по факта, че ЕООД се учредява от едно физическо лице, докато ООД се формира от две или повече физически лица, които са единомишленици. Тези няколко човека споделят общи права и задължения и отгарят със своите дялове и имат общ тъговски интерес. Ето защо по смисъла на закона ООД е търговско обединение на няколко члена, които инвестират средства, реализират бизнес дейности и очакват дивиденти.

 

В случай, че член напусне или бъде изключен от ООД то продължава дейността си и може да се преформулира в ЕООД. Обратното също е възможно, като може да се вкюлчат още членове или съдружници.

 

ООД представлява комбинация от ограничен финансов риск за търговското дружество и поемане на лична отговорност поради персоналното ръководство. За учредяването на ЕООД или ООД е нужен минималният капитал е от символичните два лева.

 

За създаване на ООД или ЕООД е необходимо да сте физическо или юридическо лице и да бъдете дееспособни. При учредяване с юридическо лице, следва да се избере физическо лице, което да го представлва със съответното пълномощно.

 

Разгледайте нашия сайт, за да се запознаете с нашите цени и пакетни услуги. Можете и да ни се обадите, за да се запознаете с промоционалните цени за откриване на ООД или ЕООД.