Регистрация на фирма за заложна къща

В правен аспект една заложна къща може да бъде регистрирана като ЕТ, АД или като ООД/ЕООД. Независимо от формата на учредяване, заложната къща е вид търговско дружество, което следва да спазва правилата, описани в нормативната уредба на Търговския закон. Добре оформените документи ще ви осигурят лесно и безпроблемно вписване. Във всеки случай при регистрацията трябва да фигурира наименованието „Заложна къща“, за да се конкретизира нейния предмет на дейност.

 

Един от най-рентабилните и ефективни начини за създаване на заложна къща е чрез пакетна услуга, която обхваща всичко свързано с регистрацията. Най-важна в този случай е вписването на заложната къща в Държавна агенция „Национална сигурност” и регистрацията й като администратор на лични данни. Тази стъпка на регистрация в ДАНС ще ви осигури възможност да ползвате личните данни на потребителите и да избегнете риска от злоупотреби.

 

Всяка дейност, която фирмата ви ще практикува, трябва да получи специано разрешение от държавните институции. Например, за опериране със благородни метали се нуждаете от разрешение от Министерството на финансите. Съответният орган ще ви впише в публичен регистър, че е излязъл със становище, което ви разрешава да упражнявате този вид търговска дейност.

 

Функционирането на една заложна къща следва да спазва конкретни изисквания, условия и правила. Тя може да действа като заложна къща, но не може да извършва друг вид търговски дела. Нуждае се от помещение и склад за съхранение на вещите, които потребителите залагат срещу определена парична сума.

 

ЦЕНА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА

Регистрирането на заложна къщ включва държавна, банкова такса и нотариална такса. Цената касае само регистрацията, но съществуват и допълнителни удостоверения, които трябва да се платят отделно. Те са свързани с разрешението на конкретни видове търговска дейност и се заплащат в съответните институции.

 

Ако се нуждаете от професионални съвети или консултация, ние можем да ви помогнем. Свържете се с нас и ще ви информираме по всички въпроси, които ви интересуват.