Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ЗДДС на фирма – какви документи се изискват и каква е цената?

Нашите услуги са фокусирани върху процеса на регистрация на новосъздадени фирми или фирми, които се регистрират по ДДС по желание или задължително при достигнат оборот. Срокът за регистрация по ДДС е различен за всеки отделен случай, като той може да бъде до две или три седмици, както и до няколко месеца, в зависимост от предоставените в НАП документи и времето, което ще отнеме обработването им. Процесът може да обхване по-голяма времева рамка, ако е необходимо събиране и оформяне на още документи. Това могат да бъдат например документи, свързани с функционирането на фирмата или други непланирани пречки, които може допълнително да удължат процедурата.

Според законовата уредба новорегистрираните търговски предприятия могат доброволно да се регистрират по ЗДДС. Регистрацията по ДДС е задължителна, когато е достигнат оборот над петдесет хиляди лева за последната една година (предходните дванадесет месеца).

Ние можем да ви помогнем да направите вашата регистрация на фирмата ви по ДДС и да ви спестим средства, време и главоболия.