Регистриране на фирма на пенсионер

Oткриване на фирма на пенсионер под форма на ЕТ, ООД или ЕООД.

Обадете се и се възползвайте от нашите услуги за учредяване на фирма на пенсионер при най-изгодна цена. 

Вие сте пенсионер и желате да регистирате фирма на ваше име? Екипът ни от консултанти ще ви подкрепи в комуникацията със съответните институции на всички етапи. С наша помощ ще съберете и оформите всички документи и ще изпълните компетнтно всички стъпки, които законовите разпоредби изискват.