Регистрация на фирма от чужденец

Ние предлагаме пълна консултация във връзка с регистриране на фирма от чужд гражданин (чуждестранно лице) или за учредяване на фирма от чуждестранно юридическо лице – възползвайте се от нашите услуги за безплатни професионални консултации и бърза процедура по регистрация на фирма в България от чужденец!

Учредяването на фирма у нас от лице, което не е български гражданин е стандартна практика. Процедурата е в няколко стъпки и има начини да бъде улеснена. Чуждият гражданин следва да отговаря на някои изисквания, като да живее на територията на нашата страна.

Кои чужди граждани имат право да регистрират фирма в България?
Всички чужди граждани имат право да създадат фирма в страната без значение, дали тяхната държава от страните от ЕС или извън Европейския съюз. Специфично за този процес е, че техните лични данни трябва да се преведат точно и да се впишат на български език. Например англичанин с име John на кирилица следва да се изпише Джон (необходимо е да се внимава с по-специфични имена по отношение на транскрипцията на български).

Трябва ли чуждият граждани да живее или пребивава в страната ни?
Не е задължително собственикът на новоучредената фирма да живее или пребивава у нас, но е желателно да присъства в страната в момента на регистрация на фирмата, тъй като това ще ускори и улесни процеса. Тъй като лицето, което учредява своя нов бизнес обикновено е и управител на фирмата, би било добре той да се представи пред нотариуса лично. В противен случай, ако не може да присъства лично, може да потърси услугите на българското дипломатическо представителство в страната, в която се намира. В случай, че лицето е на територията на страната, ще може да внесе капитала на фирмата в т.нар. набирателна сметка в банката. Няма пречка това да станеи с пълномощно от упълномощеното лице.

Трябва ли чуждият гражданин да владее български език?
Познанията по български език не са задължително условие за основаването на фирма, тъй като чуждият гражданин може да се обърне към преводач, който да му превежда. Преводачът трябва да го придружи пред българския нотариус, но не е задължително да бъде вписан. Неговата роля е да преведе текста на собственика на новооткритата фирма. Добре е документите за фирмата да бъдат изготвени в двуезичен вариант.

Какви документи за самоличност са необходими?
Когато чуждият гражданин е получил разрешение за пребиваване у нас от държавните власти, това е достатъчно. В противен случай се нуждае от лична карта за да докаже, че е гражданин на ЕС и международен паспорт или друг документ, с който да се легитимира, че е гражданин на друга страна.

Ако търсите услуги за откриване или учредяване на фирма от чужденец в България, не се колебайте да се свържете с нас за компетентна консултация и експреси услуги за отриване на нова фирма!