Регистрация на сдружение на етажната собственост

Регистрирането на етажната собственост е процес, който ще ви осигури спокойствие и сигурност в бъдеще. Когато регистрирате вашата етажната собственост, имате право да присъствате и да участвате във взимането на решения на Общото събрание на собствениците. Ние предлагаме всички Повече …

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД, продажба на ЕТ или дарение Ние предлагаме всички услуги свързани с прехвърляне на ЕТ и консултации за всички въпроси свързани с продажба на ЕТ на ЕООД, прехвърляне на ЕТ от съпруг на съпруга, прехвърляне Повече …

Регистрация на фирма от чужденец

Ние предлагаме пълна консултация във връзка с регистриране на фирма от чужд гражданин (чуждестранно лице) или за учредяване на фирма от чуждестранно юридическо лице – възползвайте се от нашите услуги за безплатни професионални консултации и бърза процедура по регистрация Повече …

Регистрация на ДЗЗД

Какво е необходимо за учредяване на ДЗЗД или Дружество по закона за задълженията и договорите? Съгласно закона за задълженията и договорите може да учредите ДЗЗД. То се сключва с цел обединяване на двама или повече съдружника, които могат да Повече …

Регистриране на фондация (НПО)

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)? Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тази организация може да се създаде по решение на учредителите/основателите. Има обаче ограничение по отношение на целите на фондацията. Тя може да извършва дейността си само Повече …

Вписване на фирмени промени

Промените в регистрацията на една фирма може да включват смяна на дейност, промяна на адрес, управител, промяна на съдружници и други. Всички фирмени промени за всички видове дружества се списват в тъговския регистър, вкл. ЕООД, ООД, АД, ЕТ и Повече …

Закриване на фирма

Процедура по ликвидация на търговско предприятие   Колко струва закриване на фирма или търговско дружество?   Процедурата по ликвидация на фирма се извършва по определен от Търговския закон ред в зависимост от вида на функциониращата до момента правна форма Повече …

Приемане или вписване на съдружник

Вписване на промяна на съдружници Във всяко едно ООД в определен момент може да се включи нов съдружник. Това може да се случи поради различни мотиви, но процедурата е ясно определена. Първо е важно да се знае, че при Повече …

Регистрация на клон на чуждестранна фирма

Регистриране на клон на чуждестранно дружество / юридическо лице Чуждестранни търговци, фирми и дружества, които желаят да осъществяват бизнес на територията на РБ имат право да създадат клон на своето търговско предприятие у нас. Този клон получава легитимност едва, Повече …

Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ЗДДС на фирма – какви документи се изискват и каква е цената? Нашите услуги са фокусирани върху процеса на регистрация на новосъздадени фирми или фирми, които се регистрират по ДДС по желание или задължително при достигнат оборот. Повече …