Приемане или вписване на съдружник

Вписване на промяна на съдружници Във всяко едно ООД в определен момент може да се включи нов съдружник. Това може да се случи поради различни мотиви, но процедурата е ясно определена. Първо е важно да се знае, че при Повече …

Регистрация на клон на чуждестранна фирма

Регистриране на клон на чуждестранно дружество / юридическо лице Чуждестранни търговци, фирми и дружества, които желаят да осъществяват бизнес на територията на РБ имат право да създадат клон на своето търговско предприятие у нас. Този клон получава легитимност едва, Повече …

Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ЗДДС на фирма – какви документи се изискват и каква е цената? Нашите услуги са фокусирани върху процеса на регистрация на новосъздадени фирми или фирми, които се регистрират по ДДС по желание или задължително при достигнат оборот. Повече …

Смяна на управител на дружество

Вписване на промяна на управител на дружество Когато една фирма сменя своя управител, търговският закон изисква тази промяна в обстоятелствата на търговските дружества да бъде обявена. Ето защо при смяна на физическото лице, което се ангажира с поста управител Повече …

Регистрация на фирма за заложна къща

В правен аспект една заложна къща може да бъде регистрирана като ЕТ, АД или като ООД/ЕООД. Независимо от формата на учредяване, заложната къща е вид търговско дружество, което следва да спазва правилата, описани в нормативната уредба на Търговския закон. Повече …

Регистриране на фирма на пенсионер

Oткриване на фирма на пенсионер под форма на ЕТ, ООД или ЕООД. Обадете се и се възползвайте от нашите услуги за учредяване на фирма на пенсионер при най-изгодна цена.  Вие сте пенсионер и желате да регистирате фирма на ваше Повече …

Регистрация на акционерно дружество (АД)

Интересувате ли се от учредяване на акционерно дружество (АД)? Ние можем да ви предложим професионални консултации и пълно съдействие за откриване на АД при най-изгодна цена! Най-популярната форма на капиталово дружество е акционерното дружество или АД.   То се Повече …

Регистрация на кооперация

Ние предлагаме регистриране на кооперации – бързо и лесно на най-изгодни цени! Кооперацията е една от разпространените форми на организиране на обща дейснот между съмишленици. За да се създаде такъв вид ефективна и стабилна форма се следват разпоредбите на Повече …

Регистрация на клон на фирма

В следващите редове ще обясним законовите разпоредби на Търговския закон, свързани с регистрацията на клон на фирма (дружество / сдружение).   Регистрация на клон към фирма, дружество или предприятие Търговците, фирмите и търговските дружества на територията на РБ имат Повече …

Регистрация на ЕТ

Регистриране на ЕТ – едноличен търговец Колко струва регистрацията на ЕТ (едноличен търговец)? Вижте нашите цени за откриване на фирми и се възползвайте от безплатна консултация. Регистрацията на едно физическо лице като едноличен търговец е една от най-масовите форми Повече …