Регистриране на фондация (НПО)

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)? Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тази организация може да се създаде по решение на учредителите/основателите. Има обаче ограничение по отношение на целите на фондацията. Тя може да извършва дейността си само Повече …

Вписване на фирмени промени

Промените в регистрацията на една фирма може да включват смяна на дейност, промяна на адрес, управител, промяна на съдружници и други. Всички фирмени промени за всички видове дружества се списват в тъговския регистър, вкл. ЕООД, ООД, АД, ЕТ и Повече …

Закриване на фирма

Процедура по ликвидация на търговско предприятие   Колко струва закриване на фирма или търговско дружество?   Процедурата по ликвидация на фирма се извършва по определен от Търговския закон ред в зависимост от вида на функциониращата до момента правна форма Повече …

Приемане или вписване на съдружник

Вписване на промяна на съдружници Във всяко едно ООД в определен момент може да се включи нов съдружник. Това може да се случи поради различни мотиви, но процедурата е ясно определена. Първо е важно да се знае, че при Повече …

Регистрация на клон на чуждестранна фирма

Регистриране на клон на чуждестранно дружество / юридическо лице Чуждестранни търговци, фирми и дружества, които желаят да осъществяват бизнес на територията на РБ имат право да създадат клон на своето търговско предприятие у нас. Този клон получава легитимност едва, Повече …

Регистрация на фирми по ДДС

Регистрация по ЗДДС на фирма – какви документи се изискват и каква е цената? Нашите услуги са фокусирани върху процеса на регистрация на новосъздадени фирми или фирми, които се регистрират по ДДС по желание или задължително при достигнат оборот. Повече …

Смяна на управител на дружество

Вписване на промяна на управител на дружество Когато една фирма сменя своя управител, търговският закон изисква тази промяна в обстоятелствата на търговските дружества да бъде обявена. Ето защо при смяна на физическото лице, което се ангажира с поста управител Повече …

Регистрация на фирма за заложна къща

В правен аспект една заложна къща може да бъде регистрирана като ЕТ, АД или като ООД/ЕООД. Независимо от формата на учредяване, заложната къща е вид търговско дружество, което следва да спазва правилата, описани в нормативната уредба на Търговския закон. Повече …

Регистриране на фирма на пенсионер

Oткриване на фирма на пенсионер под форма на ЕТ, ООД или ЕООД. Обадете се и се възползвайте от нашите услуги за учредяване на фирма на пенсионер при най-изгодна цена.  Вие сте пенсионер и желате да регистирате фирма на ваше Повече …

Регистрация на акционерно дружество (АД)

Интересувате ли се от учредяване на акционерно дружество (АД)? Ние можем да ви предложим професионални консултации и пълно съдействие за откриване на АД при най-изгодна цена! Най-популярната форма на капиталово дружество е акционерното дружество или АД.   То се Повече …